Archivo 30/nov/2009

Tacatá! Llámame Romario, nena!

Bon dia David,

S’ACCEPTA LA PROPOSTA

Caldrà aportar la memòria actualitzada, un guió detallat i específic dels treballs i ajustar la planificació personal a la realitat de la intervenció.

Enric Peña Camarillas

Cap de Seminari de TFC / PFG

, , ,

4 Comentarios